Den film som vinner omröstning efter omröstning som den bästa filmen är de om Don Corleone, Gudfadern. Det är en trologi på tre filmer där vi får följa en familj som utvandrat från Italien till USA. Jag tror inte att jag behöver beskriva filmen för er eftersom den är så känd. När det gäller den […]

Mer